FOCHIST- CLASA C

Fundaţia Şcoala Portuară organizează cursul de specializare în vederea autorizării ISCIR în ocupaţia Fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune (Cod C.O.R. 818207) – Clasa C. Conform art. 14(e) din Legea 64/21.03.2008 şi PT C9/ 2010 Colecţia ISCIR persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente (instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora, etc. - conform anexei 2 şi 3 din lege), are obligaţia să folosească pentru utilizarea instalaţiilor / echipamentelor numai personal de deservire autorizat. Încălcarea acestor dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, conform art. 25 alin.(1) lit. a) din Legea 64/2008.

Durata instruirii:

Durata instruirii este 90 ore. Cursul se va desfăşura pe o perioadă de aproximativ 3 săptămâni.

Condiţii de acces la curs:

­  • Persoane cu vârsta mai mare de 18 ani;
­  • Persoane absolvente a cursurilor învăţământului obligatoriu cu durata prevăzută de lege la data absolvirii;
­  • Persoane care deţin cel puţin o calificare;
­  • Persoane apte din punct de vedere medical pentru ocupaţia fochist.

Certificări/ autorizări:

În conformitate cu Ordinul comun al MECT nr. 5.253/16.10.2003 şi MMSSF nr. 501/08.10.2003, “privind metodologia certificarii formarii profesionale a adulţilor” şi cu PT-CR 8-2009 – “Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire", se obţin următoarele certificări/ autorizări:

 •  Certificat de absolvire însoţit de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului” în care
sunt precizate competenţele profesionale dobândite;
 •  Autorizaţie eliberată de ISCIR.

Documentele personale de inscriere la curs:

 •  BI/CI - original si copie,
 • certificat nastere - original si copie
 • 
diploma studii de bază - original si copie
 • 
certificat/ diplomă de calificare - original si copie
 • 
fişa de aptitudini de la medic de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist” - original
 • 
2 fotografii color ¾ cm.

Buton inscriere

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Testimoniale

Drăgan Marius
18-05-22, 07:33
Curs: Mașinit pod rulant.
Pot spune că am la activ mai multe cursuri de calificare și autorizare necesare meseriei în care îmi prestez … read more