MACARAGIU


ingeFundaţia Şcoala Portuară
organizează cursul de calificare cu autorizare ISCIR -Macaragiu (Cod N.C. 8333.2.1). Conform art. 14(e) din Legea 64/21.03.2008 şi PT R 1 / 2010 Colecţia ISCIR persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente (instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora, etc. - conform anexei 2 şi 3 din lege), are obligaţia să folosească pentru utilizarea instalaţiilor/echipamentelor numai personal de deservire autorizat. Încălcarea acestor dispoziţii constituie contravenţie şise sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, conform art. 25 alin.(1) lit. a) din Legea64/2008.

Durata instruirii:

Durata instruirii este 720 ore. Cursul se va desfaşura pe o perioadă de aproximativ 5luni.

Condiţii de participare la curs:

­  • Persoane cu vârsta mai mare de 18 ani;
­  • Persoane absolvente a cursurilor învăţământului obligatoriu cu durata prevăzută de lege la data absolvirii;
­  • Persoane apte din punct de vedere medical pentru prestarea meseriei de macaragiu.

Certificări/ autorizări:

 În conformitate cu Ordinul comun al MECT nr. 5.253/16.10.2003 şi MMSSF nr.501/08.10.2003, “privind metodologia certificarii formarii profesionale a adulţilor” şi cu PTCR 8-2009 – “Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire", se obţin următoarele certificări/ autorizări:

 • Certificat de calificare profesionala însoţit de o anexă denumită “Supliment descriptiv
al certificatului” în care sunt precizate competenţele profesionale dobândite;
 • Autorizaţie eliberată de ISCIR.

Documentele personale de inscriere la curs:

­  • BI/CI - original si copiecertificat nastere - original si copie, diploma studii de bază -original si copie, certificat/ diplomă de  calificare - original si copie, fişa de aptitudini de la medic de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea meseriei de Macaragiu” -original, 2 fotografii color ¾ cm.

Buton inscriere

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Testimoniale

Bârdan Cristian
18-05-23, 13:18
Cursuri urmate: Macaragiu; Mașini terasamente; Instalator tehnico-sanitar și de gaze
În urma cursurilor urmate în Școala Portuară am trăit o … read more