EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE

Fundaţia Şcoala Portuară organizeaza cursul de specializare Expert achiziții publice (Cod C.O.R. 214946), autorizat în conformitate cu OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. Cursul îşi propune să transmită cunoştinţele necesare şi să le dezvolte participanţilor abilităţi care le vor permite să:

 • Aplice noile reglementări din domeniul achizițiilor publice;
 • Lucreze în echipe care participă la o achiziție publică in cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila;
 • Lucreze în echipe ale autorității contractante care participă la realizarea unei achiziții publice;
 • Lucreze în echipe ale ofertanților care participă la realizarea unei achiziții publice.

În conformitate cu standardul ocupational absolventii vor dobandi urmatoarele competente profesionale:

 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
 • Elaborarea documentelor de specialitate
 • Analizarea legislaţiei aplicabile specifice
 • Acordarea consultanţei de specialitate
 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire

Durata:

Durata cursului este de 40 ore. Locul de desfăşurare a instruirii: sediul Fundaţiei Şcoala Portuară.

Condiţii de participare la curs:

 • Persoane absolvente a învăţământului superior;

 • Persoane apte din punct de vedere medical pentru prestarea ocupaţiei de expert achiziții publice.

Certificări:

În conformitate cu Ordinul comun al MECT nr. 5.253/16.10.2003 şi MMSSF nr.501/08.10.2003, “privind metodologia certificarii formarii profesionale a adulţilor” cu modificările şi completările ulterioare:

 • Certificat de absolvire, însoţit de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competenţele profesionale dobândite.

Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele documente:

 • solicitarea dumneavoastră care să conţină numele, prenumele, codul numeric personal şi numărul de telefon al persoanelor propuse pentru participarea la curs;
 • documentele personale de inscriere la curs: BI/CI – original si copie, certificat nastere - original si copie, diploma absolvire învăţământ superior - original si copie, aviz medical/ adeverinta medicala cu menţiunea “apt expert achiziții publice”.

Buton inscriere

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Testimoniale

Drăgan Marius
18-05-22, 07:33
Curs: Mașinit pod rulant.
Pot spune că am la activ mai multe cursuri de calificare și autorizare necesare meseriei în care îmi prestez … read more