FORMATOR

Fundaţia Şcoala Portuară organizează cursul de specializare în ocupaţia Formator (Cod C.O.R. 242401), autorizat în conformitate cu OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

Cui recomandăm cursul de Formator?

 •  Persoanelor fizice care vor deveni formatori autorizaţi, putând astfel să susţină cursuri de formare profesională pentru adulţi;
 •  Persoanelor fizice care sunt sau care vor deveni specialişti ai Comisiilor Judeţene de Autorizare, implicaţi în evaluarea programelor de formare profesională a adulţilor în vederea autorizării şi monitorizării;
 • Agenţilor economici/ Companiilor/ Sindicatelor ai căror specialişti proprii vor deveni formatori autorizaţi în vederea realizării programelor de formare interne conform propriilor nevoi.

De ce vă recomandăm să alegeţi cursul de Formator:

 •  Deoarece conform art. 23, alin. 1 din OG 129/2000 „începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire”;
 • Pentru că asigură dobândirea unor competenţe profesionale recunoscute la nivel naţional, în conformitate cu Standardul Ocupaţional „FORMATOR”, aprobat în anul 2009. Standardul ocupaţional este valabil pentru toate domeniile de activitate şi nivelurile de calificare la care lucrează formatorul;
 • Pentru că are un pronunţat caracter practic, bazat pe experienţa vastă în formarea adulţilor a formatorilor;
 • Pentru că absolvenţii vor obţine şi competenţele necesare pregătirii documentaţiei în vederea autorizării de către ANC a unui Furnizor de Formare Profesională.

Durata instruirii:

Durata instruirii este de 60 ore, din care 20 ore instruire teoretică și 40 ore aplicații
practice.

Condiţii de participare la curs:

 • persoane absolvente a învăţământului superior; persoane apte din punct de vedere medical pentru prestarea ocupaţiei de formator.

Certificări:

 În conformitate cu Ordinul comun al MECT nr. 5.253/16.10.2003 şi MMSSF nr. 501/08.10.2003, “privind metodologia certificarii formarii profesionale a adulţilor” cu modificările şi completările ulterioare:

 • Certificat de absolvire, însoţit de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competenţele profesionale dobândite.

Documentele personale de inscriere la curs:

 • BI/CI – original si copie
 • 
certificat nastere - original si copie
 • 
diploma studii de bază - original si copie
 • 
aviz medical/ adeverinta medicala cu menţiunea “apt formator”.

 Buton inscriere

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Testimoniale

Drăgan Marius
18-05-22, 07:33
Curs: Mașinit pod rulant.
Pot spune că am la activ mai multe cursuri de calificare și autorizare necesare meseriei în care îmi prestez … read more