PRIM AJUTOR

Fundaţia Şcoala Portuară organizează cursul de instruire Prim ajutor în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/ 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, art.10 şi art. 11.

ART. 10 (1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:

• sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatilor si marimii intreprinderii si/sau unitatii, tinând seama de alte persoane prezente;
• sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.
• Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze lucratorii
care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor.
• Numarul lucratorilor mentionati la alin. (2), instruirea lor si echipamentul pus la
dispozitia acestora trebuie sa fie adecvate marimii si/sau riscurilor specifice intreprinderii si/sau
unitatii.

ART. 11 (1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:

•  sa informeze, cat mai curând posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protectia lor;
•  Angajatorul trebuie sa se asigure ca, in cazul unui pericol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când seful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare, in conformitate cu cunostintele lor si cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecintele unui astfelde pericol.

Durata instruirii:

Durata instruirii este de 8 ore. Instruirea se va desfăşura la sediul Fundaţiei Şcoala Portuară.

Condiţii de certificare:

Persoanele care frecventează cursul vor primi certificate de participare eliberate de Fundaţia Scoala Portuară.

Documentele personale de inscriere la curs:

•  BI/CI - original si copie,

• certificat naştere - original si copie,

• diploma studii de bază -original si copie,

• fişă de aptitudini - copie.

Buton inscriere

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Testimoniale

Bârdan Cristian
18-05-23, 13:18
Cursuri urmate: Macaragiu; Mașini terasamente; Instalator tehnico-sanitar și de gaze
În urma cursurilor urmate în Școala Portuară am trăit o … read more