MANAGER DE PROIECT

Fundaţia Şcoala Portuară organizează cursul de perfecţionare în ocupaţia Manager proiect (Cod C.O.R. 242101), autorizat în conformitate cu OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

Cui recomandăm cursul de Manager proiect?

Ocupaţia manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza şi implementa proiecte la nivel operaţional.
Standardul ocupaţional Manager proiect se aplică la toate sectoarele social-economice în care activităţile se concep şi se derulează pe baza unor proiecte de diferite mărimi şi complexităţi, indiferent de sursa de finanţare, beneficiar sau organizaţia care implementează proiectul (proiecte de dezvoltare organizaţională sau locală finanţate din fonduri proprii, guvernamentale, comunitare/ internaţionale, de tip fonduri structurale, Leonardo da Vinci, Erasmus, programe cadru de cercetare-dezvoltare ş.a.).

De ce vă recomandăm să alegeţi cursul de Manager proiect:

În conformitate cu standardul ocupational absolventii vor dobandi urmatoarele competente profesionale:
 • Stabilirea scopului proiectului
 • Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
 • Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect
 • Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
 • Managementul riscurilor
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicarii in cadrul proiectului
 • Managementul calitatii proiectului

Durata:

Durata instruirii este de 60 ore, din care 30 ore instruire teoretică și 30 ore aplicații practice.

Condiţii de participare la curs:

 • Persoane absolvente ale învăţământului superior;

 • Persoane apte din punct de vedere medical pentru prestarea ocupaţiei de manager proiect.

Certificări:

În conformitate cu Ordinul comun al MECT nr. 5.253/16.10.2003 şi MMSSF nr. 501/08.10.2003 privind metodologia certificarii formarii profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare:

Certificat de absolvire, însoţit de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competenţele profesionale dobândite.

Documentele personale de inscriere la curs:

• BI/CI – original si copie
certificat nastere - original si copie
diploma absolvire învăţământ superior - original si copie
aviz medical/ adeverinta medicala cu menţiunea “apt manager proiect”.

Buton inscriere

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Testimoniale

Drăgan Marius
18-05-22, 07:33
Curs: Mașinit pod rulant.
Pot spune că am la activ mai multe cursuri de calificare și autorizare necesare meseriei în care îmi prestez … read more