Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune RSL-IP – modul B

Fundaţia Şcoala Portuară organizează programul de instruire in vederea prelungirii valabilității atestatului Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub Presiune - RSL-IP, în conformitate cu Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 165 / 2011 pentru aprobarea „Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR”, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii de prelungire a valabilități atestatului:

Persoanele care doresc prelungirea valabilității atestatului Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune - RSL-IP trebuie sa urmeze un program de instruire.

La sfârşitul programului de instruire, Fundatia Scoala Portuara eliberează participanţilor o adeverinţă de participare la programul de instruire (conform anexa nr. 4 la ORDINUL ISCIR nr. 165 / 2011 - model adeverinta).
Persoanele care doresc prelungirea valabilitatii atestatului depun la ISCIR cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii valabilitatii acestuia următoarele documente:

 • cererea de prelungire a valabilitatii atestatului;

 • atestatul eliberat de catre ISCIR;

 • memoriul de activitate pentru perioada de valabilitate a atestatului din care sa rezulte desfasurarea activitatii pentru
care a fost obtinut atestatul;

 • copia actului de identitate;

 • copia adeverintei (documentului de participare la programul de instruire) in vederea prelungirii valabilitatii atestatului, obtinut cu cel mult un an inainte de data expirarii valabilitatii atestatului. ISCIR prelungestevalabilitatea atestatului pe o perioada de 2 ani.

Program instruire:

Durata de instruire este de 12 ore. Instruirea se va desfasura la sediul Fundaţiei Şcoala Portuară.

Documentele personale de inscriere la curs:

 • actul de identitate – original si copie;

 • atestatul care urmează a fi înlocuit - copie.

Buton inscriere

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Testimoniale

Bârdan Cristian
18-05-23, 13:18
Cursuri urmate: Macaragiu; Mașini terasamente; Instalator tehnico-sanitar și de gaze
În urma cursurilor urmate în Școala Portuară am trăit o … read more