OPERATOR RSVTI- MODUL A

Fundaţia Şcoala Portuară organizează programe de instruire pentru Operator RSVTI (Responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR) - cod C.O.R. 311941, în conformitate cu Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 130/2011.
Conform art. 15(2) din Legea 64/2008 persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente (instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora, etc. - conform anexei 2 şi 3 din lege), are obligaţia să asigure operator RSVTI autorizat. Încălcarea acestor dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei, conform art. 25 alin.(1) lit. d) din Legea64/2008.

Condiţii de autorizare ISCIR:

Persoana fizică poate fi autorizată de ISCIR ca operator RSVTI dacă îndeplineşte următoarele condiţii:
 •  are exerciţiul drepturilor civile;
 • este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea activităţii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fişa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii;
 •  are studii superioare sau medii tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii; solicitantul cu studii medii trebuie să facă dovada că are o vechime de minimum 2 ani de muncă în domenii reglementate de ISCIR.

Forme de examinare/atestare/autorizare:

La sfârşitul programului de instruire, Fundatia Scoala Portuara eliberează participanţilor o adeverinta de participare la programul de instruire.
Cursul se finalizeaza cu examen. În urma promovării examenului, ISCIR eliberează o autorizaţie de operator RSVTI.

Durata instruirii:

Durata de instruire este de 16 ore. Instruirea se va desfasura la sediul Fundaţiei Şcoala Portuară.

Documentele personale de inscriere la curs:

 • actul de identitate – original si copie;

 • diploma de studii medii sau superioare tehnice –original si copie;

 • copia documentului care dovedeşte vechimea în specialitate (pentru ceicu studii medii);

 • CV-ul solicitantului - original;

 • fişă de aptitudini medicale eliberată de medicul de medicina muncii cu menţiunea “Apt operator RSVTI” - original.

Buton inscriere

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Testimoniale

Bârdan Cristian
18-05-23, 13:18
Cursuri urmate: Macaragiu; Mașini terasamente; Instalator tehnico-sanitar și de gaze
În urma cursurilor urmate în Școala Portuară am trăit o … read more