OPERATOR RSVTI - MODUL B

Fundaţia Şcoala Portuară organizeaza programul de instruire in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – Operator RSVTI – modul B cod C.O.R. 311941, în conformitate cu Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 130/2011.
Conform art. 15(2) din Legea 64/2008 persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente (instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora, etc. - conform anexei 2 şi 3 din lege), are obligaţia să asigure operator RSVTI autorizat. Încălcarea acestor dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei, conform art. 25 alin.(1) lit. d) din Legea
64/2008.

Condiţii de prelungire a valabilitatii autorizatiei ISCIR:

Persoana fizică autorizată de ISCIR ca operator RSVTI poate obţine prelungirea valabilităţii autorizaţiei dacă îndeplineşte următoarele condiţii:
 •  are exerciţiul drepturilor civile;
 •  este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea activităţii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fişa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii;
 •  are studii superioare sau medii tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii; solicitantul cu studii medii trebuie să facă dovada că are o vechime de minimum 2 ani de muncă în domenii reglementate de ISCIR
 •  autorizaţia nu are termenul de valabilitate expirat, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată, în condiţiile legii;
 •  dovedeşte participarea, cu cel mult un an înainte de data expirării valabilităţii autorizaţiei, la un program de instruire în domeniu (modul B) organizat, de o persoană juridică avizată de către ISCIR.
La sfârşitul programului de instruire, Fundatia Scoala Portuara eliberează participanţilor o adeverinta de participare la programul de instruire.
Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei, participanţii la programul de instruire depun la ISCIR o cerere insotita de documentele mentionate la art. 24 din Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 130/2011.

Durata instruirii:

Durata de instruire este de 12 ore. Instruirea se va desfasura la sediul Fundaţiei Şcoala Portuară.

Documentele personale de inscriere la curs:

 • actul de identitate – original si copie;

 • autorizaţia care urmează a fi înlocuită.

Buton inscriere

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Testimoniale

Drăgan Marius
18-05-22, 07:33
Curs: Mașinit pod rulant.
Pot spune că am la activ mai multe cursuri de calificare și autorizare necesare meseriei în care îmi prestez … read more