EVALUATOR DE FURNIZORI ŞI PROGRAME DE FORMARE

Fundaţia Şcoala Portuară organizeaza cursul de perfecţionare Evaluator de furnizori şi programe de formare (Cod C.O.R. 242408), autorizat în conformitate cu OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

Având in vedere noile reglementări din domeniul formării profesionale a adulţilor care impun obligativitatea absolvirii acestui curs de  către specialiştii comisiei de autorizare, instituţia noastră vine în îintampinarea nevoilor dvs. cu un program de formare recunoscut naţional si internaţional.

Cursul îşi propune să transmită cunoştinţele necesare şi să le dezvolte participanţilor abilităţi ce le vor permite să:

 • Evalueze furnizorii de formare în procesele de autorizare şi de monitorizare;
 • Reevalueze furnizorii de formare în vederea soluţionării contestaţiilor şi reclamaţiilor;
 • Analizeze aspectele formulate de contestatari în contestaţiile soluţionate de către ANC.

În conformitate cu standardul ocupational absolventii vor dobandi urmatoarele competente profesionale:

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Verificarea instrumentelor de evaluare
 • Evaluarea îndeplinirii criteriilor de autorizare
 • Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de desfăşurare a PFP
 • Aplicarea cerinţelor de asigurare a calităţii în FPC
 • Verificarea transpunerii standardului ocupaţional/ standardului de pregătire profesională în programa de pregătire.

Durata instruirii:

Durata cursului este de 40 ore.

Condiţii de participare la curs:

 • Persoane cu vârsta mai mare de 18 ani;
 • Persoane absolvente a învăţământului superior;
 • Persoane apte din punct de vedere medical pentru prestarea ocupaţiei de evaluator de furnizori şi programe de formare.

Certificări:

În conformitate cu Ordinul comun al MECT nr. 5.253/16.10.2003 şi MMSSF nr. 501/08.10.2003, “privind metodologia certificarii formarii profesionale a adulţilor”
 • Certificat de calificare profesională, însoţit de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competenţele profesionale dobândite.

Documentele personale de inscriere la curs:

 • BI/CI – original si copie
 • certificat nastere - original si copie
 • diploma absolvire învăţământ superior - original si copie
 • aviz medical/ adeverinta medicala cu menţiunea “apt evaluator de furnizori şi programe de formare”.

 Buton inscriere

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Testimoniale

Drăgan Marius
18-05-22, 07:33
Curs: Mașinit pod rulant.
Pot spune că am la activ mai multe cursuri de calificare și autorizare necesare meseriei în care îmi prestez … read more