INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Fundaţia Şcoala Portuară organizează cursul de perfecţionare în ocupaţia Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (Cod C.O.R. 325723), autorizat în conformitate cu OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor şi Legea nr. 319/ 2006 privind securitatea
şi sănătatea în muncă.

Cui recomandăm cursul de Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă?

În conformitate cu Legea nr. 319/ 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cursul se adresează următoarelor categorii de persoane care trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • lucrătorilor desemnaţi pentru organizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă;
 • lucrătorilor din serviciul intern/ extern de prevenire si protectie;
 • angajatorii microîntreprinderilor cu până la 9 salariaţi care pe proprie răspundere îşi asumă organizarea activităţii de SSM;
 • persoanelor interesate pentru a se abilita în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • responsabililor cu activitatea de prevenire şi protecţie;
 • auditorilor interni ai sistemelor de management integrat.
 • altor persoane interesate.

Durata instruirii:

Durata instruirii este de 80 ore. Instruirea se va desfăşura la sediul Fundaţiei Şcoala Portuară.

Condiţii de participare la curs:

 •  absolvenţi ai învăţământului liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic, persoane apte din punct de vedere medical pentru inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Certificări:

În conformitate cu Ordinul comun al MECT nr. 5.253/16.10.2003 şi MMSSF nr. 501/08.10.2003, “privind metodologia certificarii formarii profesionale a adulţilor” cu modificările şi completările ulterioare:

 • Certificat de absolvire, însoţit de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competenţele profesionale
dobândite.

Documentele personale de inscriere la curs:

 • BI/CI - copie
•  certificat nastere - copie
 • 
diploma studii de bază - original si copie
 • 
aviz medical/ adeverinta medicală cu menţiunea “apt inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.

Buton inscriere

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Testimoniale

Bârdan Cristian
18-05-23, 13:18
Cursuri urmate: Macaragiu; Mașini terasamente; Instalator tehnico-sanitar și de gaze
În urma cursurilor urmate în Școala Portuară am trăit o … read more