MAŞINIST POD RULANT

Fundaţia Şcoala Portuară organizează cursul de calificare cu autorizare ISCIR –Mașinist pod rulant (Cod N.C. 8333.1.1) – Macaragiu cu comanda de la sol – Grupa E. Conform art. 14(e) din Legea 64/21.03.2008 şi PT R 1 / 2010 Colecţia ISCIR persoana fizică sau juridică ce deţine/ utilizează instalaţii/echipamente (instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora, etc. - conform anexei 2 şi 3 din lege), are obligaţia să folosească pentru utilizarea instalaţiilor/ echipamentelor numai personal de deservire autorizat. Încălcarea acestor dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, conform art. 25 alin.(1) lit. a) din Legea 64/2008.

Durata instruirii:

Durata instruirii este 360 ore. Cursul se va desfaşura pe o perioadă de aproximativ 2,5 luni.

Condiţii de participare la curs:

­  • Persoane cu vârsta mai mare de 18 ani;
­  • Persoane absolvente a cursurilor învăţământului obligatoriu cu durata prevăzută de lege la data absolvirii;
­  • Persoane apte din punct de vedere medical pentru prestarea meseriei de mașinist pod rulant.

Certificări/ autorizări:

 În conformitate cu Ordinul comun al MECT nr. 5.253/16.10.2003 şi MMSSF nr.501/08.10.2003, “privind metodologia certificarii formarii profesionale a adulţilor” şi cu PT-CR 8-2009 – “Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire", se obţin următoarele certificări/autorizări:
 •  Certificat de calificare profesionala însoţit de o anexă denumită “Supliment
descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competenţele profesionale dobândite;
 •  Autorizaţie eliberată de ISCIR.

Documentele personale de inscriere la curs:

 •  BI/CI - original si copie, certificat naștere - original si copie, diploma studii de bază -original si copie, fişa de aptitudini de la medic de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea meseriei de mașinist pod rulant” - original, 2 fotografii color ¾ cm.

Buton inscriere

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Testimoniale

Toma Cristian Mihai
18-05-23, 13:18
Experiența, seriozitatea, amabilitatea și profesionalismul colectivului Fundației Școala Portuară m-au determinat să-mi “șlefuiesc” … read more